Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Bon energetyczny

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwu domowemu w 2024 r., ale tylko takiemu o niskich dochodach w 2023 r. Gospodarstwa używające prądu do ogrzewania, dostaną więcej pieniędzy niż pozostałe.

Bon energetyczny - kryteria

Ceny energii elektrycznej wrastać będą dla wszystkich, ale dopłatę dostaną tylko niektórzy. Jak otrzymać bon energetyczny? Kto dostanie pieniądze? Kiedy?

Bon energetyczny jest przewidziany w niedawno uchwalonej ustawie z 23 maja 2024 r. ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.2024.859)

Dodatek należeć się będzie:

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,

- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Przy przekroczeniu tego limitu będzie można dostać okrojone świadczenie, jeśli dochody nie były dużo wyższe niż limit. Bon energetyczny będzie wypłacony wtedy w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Czyli np. przekroczenie dochodu o 200 zł zmniejszy dopłatę do prądu o 200 zł. Ale bony poniżej 20 zł nie będą wypłacane.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego, a nie np. 2023 r. z którego dochody będą brane pod uwagę. Jedna osoba, przy występowaniu o bon, może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. A gdy z jednego gospodarstwa domowego o bon wystąpi kilka osób, dostanie je najszybsza, ta która jako pierwsza złożyła dokumenty.

Wysokość bonu energetycznego

Kto spełni kryteria dochodowe i złoży wniosek, może liczyć na kwotę od 300 zł do 1200 zł. To ile dostanie zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

Kwota bonu energetycznego jaka zostanie wypłacona:
  • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Przy ogrzewaniu energią elektryczną bon energetyczny wyniesie:
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Uwaga! Wyższe świadczenie dla gospodarstwa, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, będzie przysługiwać jeśli było to wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 r. Po tym dniu tylko w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jaki będzie termin złożenia wniosku o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek musi być złożony w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Kto nie zdąży, utraci szansę na dostanie świadczenia - wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostanie się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. (proszę pamiętać, że należy podpisać podpisem elektronicznym zarówno pismo przewodnie jak i załączony wniosek o bon energetyczny)
  • tradycyjnie (papierowo) – od sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Browarna 11, 62-700 Turek.
Formularz wniosku o BON ENERGETYCZNY będzie dostępny w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Browarna 11, 62-700 Turek, pok. nr 1 oraz na stronie miastoturek.pl – BIP zakładka BON ENERGETYCZNY.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje wzór wniosku o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO, który będzie obowiązywał w 2024 roku. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 289-61-53, 289-61-37, 289-61-49 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Grzelak

Data wytworzenia:
17 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
17 cze 2024, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
17 cze 2024, godz. 09:26