Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 5 ust. 6 Uchwały nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 2292), Burmistrz Miasta Turku informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła prowadzony będzie w terminie od dnia 27 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. Wnioski można składać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu.

Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku.

W ramach przedmiotowej dotacji możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, kocioł gazowy opalany gazem płynnym, pompa ciepła, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający co najmniej wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które są właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi.

Informujemy jednocześnie, iż udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków zafakturowanych i poniesionych przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wszystkie zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła dostępny jest na stronie: http://bip.miastoturek.pl/.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (63) 289 61 72.

z-ca Burmistrza Turku

Joanna Misiak-Kędziora


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII.392.23 (PDF, 304.66Kb) 2023-03-06 12:54:17 26
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII.392.23 (DOCX, 21.08Kb) 2023-03-06 12:54:17 20
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
06 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
06 mar 2023, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
06 mar 2023, godz. 12:54