Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.10.2021 r. decyzji Burmistrza Miasta Turku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, na terenie położonym w miejscowości Turek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr: 538/4, 538/5, 582/1, 572, 573, 574, 540/2 obręb 0001 Turek A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), że dnia 08.10.2021 r. wydana została decyzja Burmistrz Miasta Turku znak: GMK.6733.3.2021.MG ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, na działkach o numerach ewidencyjnych: 572, 573, 574, 582/1, 538/5, 538/4, 540/2 obręb 0001, Turek A.

Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 11 października 2021 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego)

Z pełną treścią decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59, pokój nr 104, w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15.15).

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA TURKU

                            JOANNA MISIAK - KĘDZIORA


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Glapa

Data wytworzenia:
11 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
11 paź 2021, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
11 paź 2021, godz. 14:04