Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, lakiernią proszkową oraz infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działkach przy ul. Górniczej 16 w Turku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Burmistrz Miasta Turku informuje o wydaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, lakiernią proszkową oraz infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 741, 742/2, 742/3, 742/4, 743/48, 743/50, 743/52, 745/1, 745/3, 745/5 oraz 745/6 obręb B przy ul. Górniczej 16, 62-700 Turek.

Decyzja została wydana na wniosek firmy FLOKK Sp. z o.o. (dawniej PROFIM Sp. z o. o.) z siedzibą przy ul. Górniczej 8, 62-700 Turek.

Decyzję wydano bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zapoznania z dokumentacją.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 7 czerwca 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

 

Z up. BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędziora

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 14:10