Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 marca 2023 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.7.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Miasta Turku zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 13 marca 2023 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.7.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 16 marca 2023 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

z-ca BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędziora


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
15 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 mar 2023, godz. 08:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 08:13