Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Turku decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ul. Spółdzielców 9, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Turku decyzji  o odmowie udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 9 przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A w Turku.

Jednocześnie informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Turku.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 4 maja 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z up. Jerzy Kurzawa

Zastępca Burmistrza Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Tomczyk

Data wytworzenia:
04 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 maj 2021, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 maj 2021, godz. 11:35