Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 117 obręb B przy budynku nr 7a przy ul. Kolska Szosa w Turku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) w związku z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam 74o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 117 obręb B przy budynku nr 7a położonym przy ul. Kolska Szosa w Turku.

W związku z powyższym stronom przysługuje możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że Organ administracji publicznej nie stwierdził wystąpienia przesłanek zależnych od strony, mogących skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane (art. 79a § 1 Kpa).

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 19 lipca 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z up. BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędziora

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
19 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
19 lip 2021, godz. 08:52

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
19 lip 2021, godz. 08:52