Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. 650-lecia 7, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/44 obręb B w Turku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiamo zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięciejednego drzewa rosnącego przy budynku nr 7położonym przy ul. 650-lecia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/44 obręb B w Turku.

W związku z powyższym stronom przysługuje możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że Organ administracji publicznej nie stwierdził wystąpienia przesłanek zależnych od strony, mogących skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane (art. 79a § 1 Kpa).

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 11 stycznia 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
11 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
11 sty 2021, godz. 09:19

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 09:19