Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ustne przetargi nieograniczone na najem lokalu użytkowego oraz garażu na czas oznaczony do 3 lat

OGŁOSZENIE

B U R M I S T R Z MIASTA TURKU ogłasza ustne przetargi nieograniczone na najem lokalu użytkowego oraz garażu na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych przy:

  • ul. Kaliskiej 15 o pow. 40,00m2 na czas oznaczony do 3 lat lokal użytkowy

  • ul. Kaliska 53 o pow. 10,86 m2 na czas oznaczony do 3 lat - garaż

Przetargi odbędą się, w formie ustnej licytacji wysokości stawki wywoławczej czynszu najmu netto, w Urzędzie Miejskim w Turku przy ulicy Szkolnej 4 ( II piętro pok. 14 ) w dniu 01.03.2023r.

Harmonogram licytacji:

        - godz. 10.00 – lokal użytkowy ul. Kaliska 15 ( wadium 782,20 zł)

        - godz.11.00 – garaż ul. Kaliska 53 ( wadium 60,11 zł)

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w powyższej wysokości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2023r.

  • gotówką w kasie Urzędu (pokój 22)

  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Turku w Santander Bank Polski O/Turek nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunku bankowym Gminy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wszelkie należności wynajmującego.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Szkolna 4 (pokój 15), tel: 063-289-61-33. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku, www. bip.miastoturek.pl w zakładce,, przetargi na nieruchomości ''oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na słupach ogłoszeniowych miasta Turku.

Burmistrz Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Michalak-Wszędybył

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 14:25