Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości gruntowej przy ul. L. L. Kruszyńskiego, przeznaczonej do  sprzedaży

  1. Wykaz nieruchomości gruntowej przy ul. L. L. Lubomirskiego, przeznaczonej do  sprzedaży

 

 

Lp.

Numer  księgi wieczystej

Położenie

nieruchomości
Numer
geodezyjny
nieruchomości
Pow. nieruchomości
w m2
Opis nieruchomości i jej przeznaczenia
Cena nieruchomości w zł
Forma zbycia nieruchomości
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
1.

KN1T/00026512/9

Turek, ul. Leona Lubomira Kruszyńskiego

645/6

60

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana.

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn.  rejon ul Łąkowej, nieruchomość leży w granicach jednostki bilansowej 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

11 628,00

plus podatek VAT

 

 

Sprzedaż na własność

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  2020 r., poz. 1990 ze zm.) pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości objętych wykazem  przysługuje:

1/ osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

 

2/ osobom fizycznym i prawnym, które są poprzednimi właścicielami nieruchomości objętych wykazem pozbawionych prawa ich własności przed 5.12.1990 r. albo ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez w/w osoby wniosków o nabycie nieruchomości w terminie  6 tygodni od wywieszenia wykazu, tj.  od dnia  07.09.2021 r. do dnia 19.10.2021 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
07 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
07 wrz 2021, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
08 wrz 2021, godz. 14:25