Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Spokojnej przeznaczonej do sprzedaży

    1. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do  sprzedaży

 

Lp.

Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Numer geodezyjny
nieruchomości
Pow. nieruchomości
w m2
Opis nieruchomości i jej przeznaczenie
Cena nieruchomości w zł
Forma
zbycia nieruchomości
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
1.

KN1T/00035511/8

Turek, rejon ulicy Spokojnej

51/10

63

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana.

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turku  w rejonie ulicy Konińskiej, nieruchomość objęta wykazem wchodzi w skład terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  54 MN - tereny  zabudowy mieszkaniowej.

 

5 644,00 plus podatek VAT

 

 

Sprzedaż na własność

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  2020 r., poz. 1990 ze zm.) pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości objętych wykazem  przysługuje:

1/ osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

 

2/ osobom fizycznym i prawnym, które są poprzednimi właścicielami nieruchomości objętych wykazem pozbawionych prawa ich własności przed 5.12.1990 r. albo ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez w/w osoby wniosków o nabycie nieruchomości                        w terminie  6 tygodni od wywieszenia wykazu, tj.  od dnia  04.05.2021 r. do dnia 15.06.2021 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
04 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 maj 2021, godz. 10:22

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 maj 2021, godz. 10:22