1737 Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 102/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.246.787,75 zł zmniejsza się o kwotę  350,00 zł do kwoty 135.246.437,75 ,

- dochody bieżące w wysokości 117.041.994,75 zł zmniejsza się o kwotę 350,00 zł do kwoty 117.041.644,75 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85215

2010

1.750,00

350,00

1.400,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.230.289,17 zł zmniejsza się o kwotę 350,00 zł do kwoty 20.229.939,17 zł;

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 148.080.811,25 zmniejsza się o kwotę 350,00 zł do kwoty 148.080.461,25 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 121.031.699,73 zł zmniejsza się o kwotę 350,00 zł do kwoty 121.031.349,73 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                   w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85215

3110

751.715,00

343,00

751.372,00

852

85215

4210

35,00

7,00

28,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.0230.289,17 zł zmniejsza się o kwotę 350,00 zł  do kwoty 20.229.939,17 zł;

 

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turkiu

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 102/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę  350,00 zł, w tym:

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 350,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody

 

 

W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 350,00 zł, w tym:

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 350,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się się planowane wydatki związane z  wypłata dodatków energetycznych.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do Zarządzenia nr 102.2022 (XLS, 64.50Kb) 2022-08-02 13:49:37 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:49