Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 124 / 2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust.2 i art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), art.68 i art.681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.) oraz § 8 ust. 2  Statutu Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 1999) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Powołuję Pana Bartosza Stachowiaka na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na okres siedmiu lat tj. od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2028 r.
  2. Warunki pracy i płacy, zakres obowiązków ustalone zostaną odrębnym dokumentem.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. społecznych.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
14 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 wrz 2021, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
14 wrz 2021, godz. 09:09