1351 Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 135/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.    

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 137.301.567,02 zł zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł do kwoty  137.604.178,72 ,

- dochody bieżące w wysokości 125.916.373,00 zł zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł do kwoty 126.218.984,70 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85213

2030

69.200,00

4.200,00

65.000,00

852

85228

2010

250.000,00

10.000,00

240.000,00

 

zwiększa się:                                          w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85219

2010

8.100,00

4.080,00

12.180,00

852

85230

2030

84.153,30

75.846,70

160.000,00

854

85415

2030

13.600,00

9.457,00

23.057,00

855

85502

2010

7.270.590,00

200.000,00

7.470.590,00

855

85503

2010

394,20

100,00

494,20

855

85513

2010

103.332,00

12.000,00

115.332,00

 

dodaje się:                      w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

854

85415

2040

15.328,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30.865.076,57 zł zwiększa się o kwotę 206.180,00 zł do kwoty 31.071.256,57 zł,

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 140.326.503,50 zł zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł do kwoty 140.629.115,20 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 123.203.440,48 zł zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł do kwoty 123.506.052,18 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                           w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

3020

4.000,00

500,00

3.500,00

150

15011

4040

14.140,00

959,00

13.181,00

150

15011

4120

4.422,00

600,00

3.822,00

150

15011

4220

500,00

500,00

0,00

150

15011

4300

47.000,00

2.000,00

45.000,00

150

15011

4360

25.000,00

6.500,00

18.500,00

150

15011

4430

8.400,00

3.800,00

4.600,00

150

15011

4530

73.400,00

15.000,00

58.400,00

150

15011

4700

2.000.00

2.000,00

0,00

750

75023

4040

407.217,00

50.225,00

356.992,00

758

75818

4810

724.017,00

16.700,00

707.317,00

758

75818

6800

57.300,00

1.230,00

56.070,00

801

80101

4710

55.395,00

3.000,00

52.395,00

801

80104

4010

8.077.158,00

10.000,00

8.067.158,00

801

80104

4110

1.373.065,00

13.000,00

1.360.065,00

801

80104

4120

174.746,00

10.931,00

163.815,00

801

80104

4710

22.245,00

4.500,00

17.745,00

801

80146

4410

13.340,00

3.670,00

9.670,00

801

80148

4260

20.000,00

2.000,00

18.000,00

801

80150

4040

59.909,00

3.357,00

56.552,00

851

85154

4210

54.769,00

11.160,00

43.609,00

851

85195

4010

8.070,00

550,00

7.520,00

852

85213

4130

69.200,00

4.200,00

65.000,00

852

85219

4710

4.084,00

4.084,00

0,00

852

85228

4010

221.240,00

5.000,00

216.240,00

852

85228

4110

281.527,00

11.500,00

270.027,00

855

85502

4040

18.992,00

1.985,00

17.007,00

855

85502

4260

17.000,00

4.000,00

13.000,00

855

85502

4270

2.500,00

1.000,00

1.500,00

855

85502

4300

22.000,00

2.000,00

20.000,00

855

85504

4710

1.300,00

1.300,00

0,00

855

85516

4210

15.000,00

1.000,00

14.000,00

855

85516

4710

573,00

506,00

67,00

900

90002

4300

7.328.628,00

1.000,00

7.327.628,00

900

90026

4210

61.500,00

51.500,00

10.000,00

926

92605

4300

35.000,00

7.000,00

28.000,00

 

zwiększa się:                                          w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

4010

146.000,00

6.059,00

152.059,00

150

15011

4210

51.000,00

25.800,00

76.800,00

700

70005

4300

1.053.313,00

465,00

1.053.778,00

700

70005

4610

21.800,00

8.000,00

29.800,00

700

70005

4430

16.500,00

1.000,00

17.500,00

700

70095

6050

35.000,00

1.230,00

36.230,00

750

75023

4010

5.179.000,00

50.225,00

5.229.225.00

801

80101

4270

60.000,00

3.000,00

63.000,00

801

80104

4260

435.263,00

28.931,00

464.194,00

801

80104

4300

59.121,00

9.500,00

68.621,00

801

80146

4210

24.397,00

1.000,00

25.397,00

801

80146

4300

12.050,00

670,00

12.720,00

801

80146

4700

92.892,00

2.000,00

94.892,00

801

80148

4210

10.000,00

2.000,00

12.000,00

801

80150

4240

5.000,00

1.357,00

6.357,00

801

80150

4270

3.500,00

800,00

4.300,00

851

85154

4170

50.340,00

8.660,00

59.000,00

851

85154

4610

4.000,00

2.500,00

6.500,00

851

85195

4110

4.022,00

550,00

4.572,00

852

85219

3110

8.100,00

4.080,00

12.180,00

852

85219

4360

12.234,00

4.084,00

16.318,00

852

85228

4300

1.500,00

6.500,00

8.000,00

852

85230

3110

144.153,30

75.846,70

220.000,00

854

85415

3240

23.600,00

9.457,00

33.057,00

855

85502

3110

6.702.473,00

144.000,00

6.846.473,00

855

85502

4010

193.519,00

13.985,00

207.504,00

855

85502

4110

386.538,00

50.000,00

436.538,00

855

85502

4210

7.000,00

1.000,00

8.000,00

855

85504

4410

2.600,00

1.300,00

3.900,00

855

85503

4010

330.00

82,00

412,00

855

85503

4110

56,20

15,00

71.20

855

85503

4120

8,00

3,00

11,00

855

85513

4130

103.332,00

12.000,00

115.332,00

855

85516

4260

36.000,00

1.000,00

37.000,00

900

90002

4260

3.000,00

1.000,00

4.000,00

900

90015

4270

800,00

500,00

1.300,00

900

90026

4300

63.100,00

54.700,00

117.800,00

926

92605

4210

10.000,00

7.000,00

17.000,00

 

dodaje się:                     w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

700

70005

4480

35,00

700

70005

4580

3.500,00

801

80150

4210

1.200,00

854

85415

3260

15.328,00

855

85516

4520

506,00

 

3) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych , dokonuje się zmian:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w pkt 1 - „Wyłożenie kostka brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2” - kwotę środków budżetowych w wysokości 35.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.230,00 zł do kwoty 36.230,00 zł,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w pkt.1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 57.300,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.230,00 zł do kwoty 56.070,00 zł;

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 30.865.076,57 zł zwiększa się      o kwotę 206.180,00 zł do kwoty 31.071.256,57 zł,

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Turku
Romuald Antosik

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 135/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 września 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł, w tym:

W dziale 852  - Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 4.200,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.  

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 4.080,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na usługi opiekuńcze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 75.846,70 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 9.457,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.328,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 100,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 302.611,70 zł, w tym:

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 3.535,00 zł zmniejsza się planowe wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się wydatki na opłacenie odsetek od zaległości w wysokości 3.500,00 zł oraz na podatek od nieruchomości w wysokości 35,00 zł, w związku z przejęciem przez miasto w spadku lokali mieszkalnych.

- o kwotę 13.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: koszty podziału nieruchomości, opłaty sądowe związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek oraz postępowaniami po zmarłych lokatorach, opłaty za wypisy i wyrysy.

W rozdziale 70095 - Pozostała działalność

- o kwotę 1.230,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Wyłożenie kostka brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

W  dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 50.225,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 16.700,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: koszty podziału nieruchomości, opłaty sądowe związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek oraz postępowaniami po zmarłych lokatorach, opłaty za wypisy i wyrysy - 13.000,00 zł, naprawę uszkodzonej latarni ulicznej w Parku Tura - 500,00 zł oraz realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu - 3.200,00 zł,

- o kwotę 1.230,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie: Wyłożenie kostka brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 550,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za osoby realizujące zadania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

W dziale 852  - Pomoc społeczna
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 4.200,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 4.084,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne.

- o kwotę 4.080,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 10.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków przeznaczonych na ten cel.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 75.846,70 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację  zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 9.457,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczoną na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- planuje się wydatki w wysokości 15.328,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 200.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 100,00 zł, tj. o kwotę zwiększająca planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a zwiększa się o kwotę  w tej wysokości planowane wydatki na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 12.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup energii, w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę 500,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej latarni ulicznej w Parku Tura.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

- o kwotę 51.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z realizacją projektu „Segregacja to Eko-reakcja”

- o kwotę 3.200,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów, związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym we współpracy z samorządami osiedlowymi.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia nr 135.2021 (XLS, 67.50Kb) 2021-12-01 08:56:13 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
01 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
01 gru 2021, godz. 08:56

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
01 gru 2021, godz. 08:56