Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 143/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Turku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2009 r., Nr 161, poz. 2751) zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/267/09/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród – nagrody otrzymują:

 1. Krystyna Morek – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

 2. Aldona Piwońska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1

 3. Anna Ulańska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1

 4. Aneta Woźniak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1

 5. Ewelina Rygiert – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

 6. Katarzyna Werbińska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4

 7. Joanna Krzeszewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4

 8. Bożena Podębska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4

 9. Przemysław Grąbkowski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

 10. Jolanta Pańczyk-Semba – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5

 11. Ewa Winkler – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5

 12. Lilla Włodarczyk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5

 13. Małgorzata Bulska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 5

 14. Małgorzata Stasiak – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 3

 15. Ewa Czupryńska – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 4

 16. Alicja Rakowiecka – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5

 17. Elżbieta Duś – Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6

 18. Mariola Wojtczak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7

 19. Danuta Nagórska – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 7

 20. Katarzyna Kucia – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 8

 21. Elżbieta Pokojowa - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku

 22. Zbigniew Zieliński - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

 23. Zdzisława Kośla - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku

 24. Elżbieta Pasturek - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku

 25. Violetta Parada - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Turku

 26. Violetta Sobczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta Turku ds. społecznych i oświatowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Stojecka

Data wytworzenia:
04 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 paź 2022, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 paź 2022, godz. 08:50