Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 października 2021 r.

Zarządzenie nr 144/2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  w kolejnym przetargu

 

Działając na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372) Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam na kwotę 117 477,50 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) cenę wywoławczą udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Turek, wynoszącego 14548/33875 (42,95%) części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w obrębie „A” ewidencji gruntów miasta Turku numerem geodezyjnym 469 o pow. 0,0511 ha, położonej w Turku przy ul. 3 Maja 19, którego wartość ustalona została  w operacie szacunkowym  z dnia  10 listopada 2020 r. rzeczoznawcy majątkowego – Izabeli Szczecińskiej na kwotę  234 955,00 zł.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
13 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
13 paź 2021, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
13 paź 2021, godz. 10:40