Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 144 / 2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Turku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 15 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), art.68
i art.681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz.1510 ze zm.) oraz § 7 ust. 2  Statutu Miejskiego Domu Kultury w Turku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2000) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Powołuję Pana Pawła Siwińskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
    w Turku na okres siedmiu lat tj. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2029 r.
  2. Warunki pracy i płacy, zakres obowiązków ustalone zostaną odrębnym dokumentem.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. społecznych.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
03 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
03 paź 2022, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
03 paź 2022, godz. 11:00