1352 Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 147/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 18 października 2021 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1  Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września  2021 r.      

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 137.604.178,72 zł zwiększa się o kwotę  1.472.796,92 zł do kwoty  139.076.975,64 ,

- dochody bieżące w wysokości 126.218.984,70 zł zwiększa się o kwotę 1.472.796,92 zł do kwoty 127.691.781,62 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                             w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

010

01095

2010

9.081,06

5.886,92

14.967,98

750

75011

2010

276.012,00

55.854,00

331.866,00

750

75056

2010

30.831,00

14.500,00

45.331,00

852

85214

2030

410.004,00

109.996,00

520.000,00

852

85215

2010

3.960,00

1.000,00

4.960,00

852

85216

2030

664.440,00

65.560,00

730.000,00

855

85501

2060

22.185.320,00

490.000,00

22.675.320,00

855

85502

2010

7.470.590,00

730.000,00

8.200.590,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 31.071.256,57 zł zwiększa się      o kwotę  1.297.240,92 zł do kwoty 32.368.497,49 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 140.629.115,20 zł zwiększa się o kwotę 1.472.796,92 zł do kwoty 142.101.912,12  zł,

- wydatki bieżące w wysokości 123.506.052,18 zł zwiększa się o kwotę 1.472.796,92 zł do kwoty 124.978.849,10 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                     w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

4360

18.500,00

400,00

18.100,00

700

70005

4260

1.955.257,00

103.000,00

1.852.257,00

700

70005

4390

65.000,00

5.000,00

60.000,00

700

70005

4530

16.300,00

5.000,00

11.300,00

700

70005

4590

300.000,00

20.000,00

280.000,00

750

75095

4300

24.400,00

180,00

24.220,00

758

75818

4810

707.317,00

23.000,00

684.317,00

758

75818

6800

56.070,00

22.000,00

34.070,00

801

80101

4010

14.876.133,00

290.000,00

14.586.133,00

801

80101

4110

2.516.410,00

70.000,00

2.446.410,00

801

80104

4120

163.815,00

2.900,00

160.915,00

801

80104

4710

17.745,00

290.00

17.455,00

801

80149

4010

409.677,00

26.800,00

382.877,00

801

80149

4040

33.153,00

200,00

32.953,00

801

80149

4110

72.144,00

1.660,00

70.484.00

852

85203

4010

273.750,00

16.400,00

257.350,00

852

85203

4040

22.900,00

22,00

22.878,00

852

85203

4120

7.553,00

475,00

7.078,00

852

85203

4360

3.130,00

2.230,00

900,00

852

85203

4430

3.750,00

2.275,00

1.475,00

852

85203

4440

7.263,00

28,00

7.235,00

852

85203

4520

575,00

575,00

0,00

852

85203

4710

2.000,00

2.000,00

0,00

900

90001

4510

10.000,00

3.500,00

6.500,00

zwiększa się:                                                                w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

010

01095

4210

178,06

115,43

293,49

010

01095

4430

8.903,00

5.771,49

14.674,49

150

15011

4610

1.000,00

400,00

1.400,00

600

60017

6050

2.080.000,00

22.000,00

2.102.000,00

700

70005

4270

2.764.330,00

100.000,00

2.864.330,00

700

70005

4300

1.053.778,00

53.000,00

1.106.778,00

710

71004

4390

15.000,00

3.000,00

18.000,00

750

75011

4010

173.860,00

46.700,00

220.560,00

750

75011

4110

37.475,00

8.010,00

45.485,00

750

75011

4120

5.353,00

1.144,00

6.497,00

750

75056

4170

30.266,00

14.500,00

44.766,00

801

80104

4010

8.067.158,00

340.000,00

8.407.158,00

801

80104

4110

1.360.065,00

20.000,00

1.380.065,00

801

80104

4280

12.000,00

290,00

12.290,00

801

80149

4120

10.487,00

60,00

10.547,00

801

80149

4240

6.000,00

500,00

6.500,00

801

80150

4010

695.533,00

31.000,00

726.533,00

852

85203

4110

55.296,00

65,00

55.361,00

852

85203

4170

8.400,00

600,00

9.000,00

852

85203

4210

6.780,00

1.600,00

8.380,00

852

85203

4220

27.871,00

12.540,00

40.411,00

852

85203

4260

20.450,00

1.800,00

22.250,00

852

85203

4270

2.500,00

1.400,00

3.900,00

852

85203

4300

8.285,00

6.000,00

14.285,00

852

85214

3110

876.564,00

109.996,00

986.560,00

852

85215

3110

703.881,00

980,00

704.861,00

852

85215

4210

79,00

20,00

99,00

852

85216

3110

664.440,00

65.560,00

730.000,00

855

85501

3110

21.996.745,00

485.835,00

22.482.580,00

855

85501

4010

127.454,00

4.165,00

131.619,00

855

85502

3110

6.846.473,00

708.100,00

7.554.573,00

855

85502

4010

207.504,00

21.900,00

229.404,00

900

90003

4300

1.971.014,00

3.500,00

1.974.514,00

 

dodaje się:                                 w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

750

75095

4580

180,00

 

3) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych , dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 - Transport i łączność

 - w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

w pkt 4 - „Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7” - kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 50.000,00 zł zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 72.000,00 zł,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę planowanych środków budżetowych w wysokości 56.070,00 zł zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 34.070,00 zł;

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 31.071.256,57 zł zwiększa się o kwotę 1.297.240,92 zł do kwoty 32.368.497,49 zł,

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Turku
Romuald Antosik

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 147/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 18 października 2021 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 1.472.796,92 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- o kwotę 5.886,92,00 zł zwiększa się planowana dotacje celowa z budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 55.854,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne

- o kwotę 14.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego, zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Poznaniu.   

W dziale 852  - Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 109.996,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 65.560,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 490.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizacje zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.   

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 730.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizacje świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę  1.472.796,92 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- o kwotę 5.886,92,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 150 - Rozwój przedsiębiorczości
W rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na opłaty sądowe, związane  z działalnością Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 600 - Transport i łączność
W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 22.000 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone  na opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych, w związku ze wzrostem  tych opłat w trakcie roku.

W dziale 710 - Działalność usługowa
W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 3.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wykonanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w postępowaniu w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, określającej wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W  dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 55.854,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne

- o kwotę 14.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 180,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na odsetki od zapłaconej po terminie kary pieniężnej, nałożonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za prowadzenie niedozwolonej reklamy apteki.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 23.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólna, z przeznaczeniem  tej kwoty na opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych w związku ze wzrostem  tych opłat w trakcie roku - 20.000,00 zł oraz na wykonanie opinii  przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w postępowaniu w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej - 3.000,00 zł,

- o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie:  Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach planowanych  wydatków związanych z realizacją zadań  w zakresie oświaty i wychowania.

W dziale 852  - Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 109.996,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 1.000,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- o kwotę 65.560,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 490.000,00 zł., o kwotę zwiększającą  zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone  na realizacje zadań w zakresie świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 730.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na realizacje świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizacje zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia nr 147.2021 (XLS, 67.50Kb) 2021-12-01 11:35:48 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
01 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
01 gru 2021, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
01 gru 2021, godz. 11:35