Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2020

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2021r.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713), art.233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.) Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

2. Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Informacja o planowanym stanie zadłużenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Przedkłada się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, zestawieniem planowanych na rok budżetowy zadań inwestycyjnych oraz informacją o planowanym stanie zadłużenia, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turku

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 169.2020 (PDF, 3.21Mb) 2020-11-17 11:23:03 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
17 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
17 lis 2020, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
17 lis 2020, godz. 11:23