Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 1 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2023

BURMISTRZA  MIASTA  TURKU

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz.2213) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Turku na Osiedlu Wyzwolenia, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 666/12, 667/9, 669/19 o pow. 0,3990 ha stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek.

§ 2.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa  w następującym składzie:
1) Marek Stawecki – Przewodniczący Komisji
2) Barbara  Olszewska – Członek Komisji
3) Malwina Glapa – Członek Komisji 
§ 3.
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w ogłoszeniu  Burmistrza Miasta Turku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
06 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
06 lut 2023, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
06 lut 2023, godz. 11:00