Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 marca 2023 r.

 ZARZĄDZENIE NR 39/2023

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej w roku 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVI/365/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej w roku 2023.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej w roku 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do Zarządzenia 39.2023 (DOCX, 27.47Kb) 2023-03-07 13:27:13 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
07 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
07 mar 2023, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
07 mar 2023, godz. 13:27