Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 57/2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku dnia wolnego od pracy
za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota).

 

Na podstawie art. 33 ust.3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ( tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320 ) zarządzam, co następuje:

 § 1

 

Ustalam, że w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota), pracownik
w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym ustali inny dzień wolny w miesiącu maju 2021 r.

§ 2

Nie stosuje się § 1 w przypadku pracowników, których harmonogram czasu pracy, przyjęty
w danym okresie rozliczeniowym uwzględnia obniżenie czasu pracy za święto przypadające
w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Kierownikom Wydziałów oraz Samodzielnym Stanowiskom.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
29 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Kruk

Data publikacji:
29 kwi 2021, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kruk

Data aktualizacji:
29 kwi 2021, godz. 14:56