1588 Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 maja 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 67/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 Maja 2022 R.

w sprawie sprzedaży 1/2 części nieruchomości  lokalowej w drodze bezprzetargowej

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 4 Uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. Nr 239, poz. 4165) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzam dokonanie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1/2 części nieruchomości lokalowej, oznaczonej nr 45, położonej w Turku przy Polskiej Organizacji Wojskowej 5 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 14:47

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 14:47