Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LII sesja Rady Miejskiej Turku

LII sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej im.”Solidarności” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX, L i LI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. „Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 2.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek.

16. Sprawozdanie za I półrocze 2022 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

17. Zapytania i interpelacje.

18. Wolne wnioski i komunikaty.

19. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej Turku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
13 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
13 wrz 2022, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
13 wrz 2022, godz. 12:08