Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia o konsultacjach


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Protokół konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko- Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-07-08 09:02:44
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Turek i uchwalenia statutów jednostek pomocniczych 2024-07-04 14:44:12
Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2024-06-03 13:19:02
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 2024-04-03 07:20:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 marca 2024 r. o konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2024-03-15 21:00:22
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 2024-02-14 11:00:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024r. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-26 12:57:34
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-19 13:06:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 października 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - (artykuł stracił ważność) 2023-10-12 14:17:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-08-11 14:06:23
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-05-29 14:13:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 14:39:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 14:36:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku ul. Chopina i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 13:39:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 13:51:15
Ogłoszenie o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-04 14:37:04
Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 14:41:29
Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-25 11:12:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-07 13:55:11
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Turku zmieniającą uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 14:47:31
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 14:46:21
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Turku zmieniającej uchwałę nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 14:44:46
Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-06-16 11:55:23
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-06-04 14:13:14
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni gazowej w Turku, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 795/15 i 787/4 obręb B, gmina miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-02-03 13:57:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 stycznia 2021r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-01-29 12:31:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 stycznia 2021 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku zmieniającego uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (artykuł stracił ważność) 2021-01-19 08:41:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 stycznia 2021 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (artykuł stracił ważność) 2021-01-19 08:38:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 stycznia 2021 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - (artykuł stracił ważność) 2021-01-19 08:35:27
Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o spotkaniu konsultacyjnym w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-12 09:56:17
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Programu oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2020-11-02 09:55:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 października 2020 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-29 14:20:18
Ogłoszenie o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - (artykuł stracił ważność) 2021-10-26 12:57:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Feliniak

Data wytworzenia:
29 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
29 paź 2020, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
29 paź 2020, godz. 14:09