Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Instrukcja obsługi

Informacje podstawowe

 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198. oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r.)
 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68)
 3. Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą
 4. "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki]
 5. "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej
 6. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
 7. Wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
 8. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.
 9. W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Rezerwacja kolejki

Jednostka umożliwia zarezerwowanie on-line terminu wizyty, dzięki czemu interesanci są obsługiwani bez konieczności wcześniejszego czekania w kolejce w siedzibie jednostki.

Aby zarezerwować wizytę, należy:

 1. Wejść na stronę główną BIP, a następnie kliknąć na dole sekcji "Godziny pracy" na przycisk "Umów się na wizytę".
 2. Wpisać swoje imię, numer telefonu i adres e-mail (tylko prawidłowy adres umożliwi dokończenie procesu rezerwacji).
 3. Wybrać z listy wydział i wskazać datę wizyty (po kliknięciu w pole "wybierz datę wizyty" pojawi się kalendarz).
 4. Dla wybranego wydziału i wskazanej daty wybrać godzinę wizyty (na liście oznaczonej etykietą "wybierz godzinę wizyty" są widoczne tylko dostępne, wolne terminy).
 5. Kliknąć "Rezerwuj kolejkę". Jeśli w międzyczasie dla danego terminu inny interesant nie ukończy procesu rezerwacji, to wyświetli się komunikat "Kolejka zarezerwowana!". W przeciwnym wypadku trzeba wybrać inny termin (godzinę lub datę i godzinę) wizyty. 
 6. Sprawdzić skrzynkę odbiorczą poczty e-mail dla wskazanego w punkcie 2 adresu i odszukać e-mail o tytule "Rezerwacja kolejki".
 7. Aby ukończyć rezerwację należy w ciągu maksymalnie 60 minut od kliknięcia na "Rezerwuj kolejkę" kliknąć na przycisk "Potwierdzam rezerwację", znajdujący się w otrzymanej wiadomości e-mail. 
 8. Po kliknięciu pojawi się strona BIP z komunikatem "Rezerwacja potwierdzona!" a na wskazany w kroku 2 adres e-mail trafi unikatowy kod (token), który stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 9. Otrzymany w wiadomości token (unikatowy kod) należy zachować w taki sposób, aby można było go okazać w jednostce, postępując na jeden z wymienionych sposobów:
  1. Zachować wiadomość e-mail na urządzeniu mobilnym (smartfonie)
  2. Wydrukować wiadomość e-mail
  3. Przepisać ciąg znaków, opisany w mailu jako "Token"

Uwaga! Jednostka nie gwarantuje dostępu do internetu w swojej siedzibie, więc wiadomość e-mail musi być pobrana w taki sposób, aby była dostępna off-line.