Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.
Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy z dołu.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać:

  • w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Browarna 11, 62-700 Turek, pok. nr 1,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PS-09-01 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania (PDF, 433.99Kb) 2023-12-22 08:55:10 6
PS-09-01 Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania (PDF, 560.84Kb) 2023-12-22 08:55:10 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Interaktywny wniosek o świadczenie pieniezne za zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia obywatelom Ukrainy (PDF, 238.62Kb) 2022-04-01 13:34:05 21
Interaktywny zalacznik do wniosku o swiadczenie pieniezne za zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia obywatelom Ukrainy (PDF, 188.28Kb) 2022-04-01 13:34:05 14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Grzelak

Data wytworzenia:
01 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
01 kwi 2022, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
22 gru 2023, godz. 08:55