Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LVI sesja Rady Miejskiej Turku

LVI sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. ”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII, LIII i LIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności
w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Turek w roku szkolnym 2021/2022.

8. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/294/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia
28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

9. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/293/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia
28  grudnia  2021 r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta Turku na lata 2022-2032.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Turek.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku ul. Chopina i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie.

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie.

17. Podjęcie  uchwały  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku.

20. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny  skupu  żyta, przyjmowanej  jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

23. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok.

24. Zapytania i interpelacje.

25. Wolne wnioski i komunikaty.

26. Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

                                                                       (-) Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Feliniak

Data wytworzenia:
09 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
09 lis 2022, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
09 lis 2022, godz. 12:07