Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LIX sesja Rady Miejskiej Turku

LIX sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej im. „SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

 

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2023:

  1. omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
  7. głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2023-2025.

11. Informacja o decyzjach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

12. Zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i komunikaty.

14. Zakończenie LVIX sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
20 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
20 gru 2022, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
29 gru 2022, godz. 08:43