Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LXVII sesja Rady Miejskiej Turku

LXVII sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej im. ”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.    

7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  LIX/382/22  Rady  Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

8. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr LIX/381/22  z dnia  28  grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027.

10. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2022 rok:

a) przedstawienie raportu;

b) debata nad przedstawionym raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania  za 2022 rok

11. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2022.

a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2022,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

12. Zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i komunikaty.

14. Zakończenie LXVII sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

     Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
09 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
09 cze 2023, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
09 cze 2023, godz. 08:19