Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

LXXII sesja Rady Miejskiej Turku

LXXII sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXI  sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Turek w roku szkolnym 2022/2023.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023–2034.

10. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym na zakupione posiłki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Turku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. ,,Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3. Maja 2.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2024 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

23. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok.

24. Zapytania i interpelacje.

25. Wolne wnioski i komunikaty.

26. Zakończenie LXXII sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
20 lis 2023, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
20 lis 2023, godz. 14:12