Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

Zarządzenie Nr 33/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 23.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) ) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku, ul. Sportowa 9, 62-700 Turek.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku     oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta Turku do spraw społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

Treść ogłoszenia o naborze poniżej, w załaczniku do Zarządzenia 33/2022


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki do Zarządzenia na 33.2022 (DOC, 58.00Kb) 2022-03-24 09:31:24 56
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Stojecka

Data wytworzenia:
24 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
24 mar 2022, godz. 09:31

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
10 cze 2022, godz. 13:58