Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia wydane w 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. wieży telekomunikacyjnej - (artykuł stracił ważność) 2021-01-04 11:36:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. 650-lecia 1 - (artykuł stracił ważność) 2020-12-30 12:01:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. P.O.W. 2 - (artykuł stracił ważność) 2020-12-30 11:58:32
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, lakiernią proszkową oraz infrastrukturą towarzyszącą” - (artykuł stracił ważność) 2020-12-14 11:04:40
Obwieszczenie o wszczęciu powstępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. 650-Lecia 7 - (artykuł stracił ważność) 2020-12-10 10:52:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia oraz elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, na działkach o numerach ewidencyjnych: 151/1, 151/2, 151/3, 149/2 i 152 obręb 0002 Turek B - (artykuł stracił ważność) 2020-12-04 14:11:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa na działce zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 6 - (artykuł stracił ważność) 2020-12-02 11:18:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania odpadów w Turku przy ul. Komunalnej 6E - (artykuł stracił ważność) 2020-11-25 14:41:37
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie - (artykuł stracił ważność) 2020-11-12 11:07:06
Obwieszczeni o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. W. Broniewskiego 3 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-10 14:54:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ul. W. Broniewskiego1 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-10 14:52:36
Obwieszczenie w sprawie wydana w dniu 10.11.2020 r. decyzji Burmistrza Miasta Turku o umorzeniu postępowania administracyjnego znak: GMK.6733.4.2020.MG, umarzającej, na wniosek inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej - (artykuł stracił ważność) 2020-11-10 11:46:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących przy ul. Spółdzielców 9 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-03 08:25:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 3 drzew przy ul. kadr. S. Wyszyńskiego 10 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-03 08:21:36
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 października 2020 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku śliwa domowa, rosnącego na działce zlokalizowanej przy ul. Kolska Szosa 8 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2020-10-16 11:34:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy ul. 650-lecia 5 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-16 11:34:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania odpadów w Turku przy ul. Komunalnej 6E - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 09:03:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy ul. W. Broniewskiego 3 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 09:02:08
Obwieszczenie o obowiązkowej deratyzacji - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 09:00:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. W. Broniewskiego1 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 08:59:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących przy budynku nr 9 przy ul. Spółdzielców - (artykuł stracił ważność) 2020-10-08 09:39:00
Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GMK.6730.4.2019 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-07 13:44:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 10 położonym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 505/13 oraz 503/16 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2020-10-05 10:47:33
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania odpadów w Turku przy ul. Komunalnej 6E, na działkach o numerach ewidencyjnych 540/1, 539/1 i 538/1 obręb D, gmina miejska Turek nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2020-10-01 13:36:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 149/2, 151/2, 150/5, 150/3 obręb 0002 Turek B - (artykuł stracił ważność) 2020-09-25 15:07:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej o nazwie BT 35867_TUREK_POŁUDNIE o wysokości około 54m wraz z szafami technicznymi, antenami, przyłączem energetycznym oraz ogrodzeniem, na działce o numerze ewidencyjnym 545/3 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2020-09-25 10:47:54
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2020-09-22 08:39:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 5 na ulicy 650-lecia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2020-09-21 10:33:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 8 na ulicy Kolska Szosa w Turku - (artykuł stracił ważność) 2020-09-21 09:48:57
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 149/2, 151/2, 150/5, 150/3 obręb 0002 Turek B - (artykuł stracił ważność) 2020-09-09 12:06:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 10 położonym przy ul. Wyszyńskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 505/13 oraz 503/16 obręb B, w Turku - (artykuł stracił ważność) 2020-08-31 13:04:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne w Turku przy Pl. Sienkiewicza, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 608/1, 607/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2020-08-28 13:34:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Feliniak

Data wytworzenia:
29 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
29 wrz 2020, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
29 wrz 2020, godz. 11:54