Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia wydane w 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek” na terenie położonym w Turku w rejonie ul. Kaliskiej i Gorzelnianej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 308/2, 380, 379/6, 372/3, 371/1, 370/1, 369/1, 357/1, 357/5, 348/1 (obręb 0001, Turek A) 2024-07-09 12:36:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Kamionka 2024-07-09 09:00:22
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu DN400 Odolanów-Adamów 2024-07-09 08:12:26
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Turku o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków 2024-07-08 13:29:52
Obwieszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ul. Zapałczanej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1190, 1185, 1122/2 (obręb 0003, Turek C) 2024-07-08 12:40:55
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące o wydaniu w dniu 27 czerwca 2024 r. rozstrzygnięcia utrzymującego w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.43.2022 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Bloku CCGT klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów” realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 178/17, 178/13, 178/14, 202/10, 202/12 obręb Żuki (Gmina Turek) oraz 750, 751/3, 751/4, 751/5, 751/8 i 757 obręb B (Miasto Turek) 2024-07-04 08:31:37
Obwieszczenie informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zdrojki Prawe, Miasto Turek, proj. Zdrojki Prawe IV”, realizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D przy ul. Zdrojki Prawe w Turku nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie 2024-07-01 08:46:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 335/25 obręb B położonej przy ul. Broniewskiego 3 w Turku 2024-07-01 08:43:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.49.2023 z dnia 19 maja 2023 r. zezwalającej na usunięcie 27 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 808 obręb A w Turku położonej przy ul. Kaliskiej w Turku 2024-07-01 08:37:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.12.2023 z dnia 1 września 2023 r. zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 808 obręb A w Turku położonej przy ul. Kaliskiej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-06-25 08:15:16
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku, przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 99, 49/16 (obręb 0001, Turek A) - (artykuł stracił ważność) 2024-06-24 11:50:35
Obwieszczenie dot. zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ul. Zapałczanej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1190, 1185, 1122/2 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2024-06-18 14:11:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B położonej przy ul. Uniejowskiej 19 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-06-18 08:35:40
Obwieszczenie dot. zgromadzonego materiału dwodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku, przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 99, 49/16 (obręb 0001, Turek A) - (artykuł stracił ważność) 2024-06-07 11:58:37
Obwieszczenie informujące, że postepowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B położonych przy ul. Uniejowskiej 19 w Turku nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2024-06-03 10:57:49
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ,,Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego" - (artykuł stracił ważność) 2024-05-29 11:40:18
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 3 położonym przy ul. W. Broniewskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 335/25 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-05-29 11:37:40
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zdrojki Prawe, Miasto Turek, proj. Zdrojki Prawe IV”, realizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D przy ul. Zdrojki Prawe w Turku nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie 2024-05-24 08:47:53
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku, przy ul. Zapałczanej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1190, 1185, 1122/2 (obręb 0003, Turek C). - (artykuł stracił ważność) 2024-05-23 11:44:05
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Turku o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków 2024-05-21 15:03:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek dot. terminu w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek Turkowice Kowale Pańskie - (artykuł stracił ważność) 2024-05-15 13:13:19
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku, przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 99, 49/16 (obręb 0001, Turek A) - (artykuł stracił ważność) 2024-05-15 12:40:32
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące strony postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Bloku CCGT klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie Elektrowni Adamów" o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-13 14:55:17
Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Św. Barbary i budowie ul. I. Daszyńskiego - (artykuł stracił ważność) 2024-05-02 08:37:10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na terenie położonym w Turku przy ul. Dobrska Szosa oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 537/5, 537/7, 537/8, 538 i 539 (obręb 0003, Turek C) - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 13:42:48
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące, że postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.43.2022 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Bloku CCGT klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów" nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie - (artykuł stracił ważność) 2024-04-26 08:31:37
Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2024 r. decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B zlokalizowanych przy ul. Jedwabniczej, Gmina Miejska Turek 2024-04-17 10:55:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Warenka-Turek-"Projekt Warenka" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-16 10:28:40
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2024 r. decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa istniejącej stacji paliw o dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności do 50 m3, zlokalizowanej na działkach nr 157 oraz 158/2 w obrębie ewidencyjnym B w Turku, województwo wielkopolskie” 2024-04-15 14:43:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek informujące, iż postępowanie w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Warenka - Turek - Projekt Warenka" nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2024-04-15 12:25:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Warenka - Turek - Projekt Warenka" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-15 12:24:57
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ul. Dobrska Szosa, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 537/5, 537/7, 537/8, 538 i 539 obręb 0003 Turek C 2024-04-11 14:41:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B położonych przy ul. Uniejowskiej 19 - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 07:20:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B położonych przy ul. Uniejowskiej 19 - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 07:18:48
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu mobilnej linii do przetwarzania odpadów i posadowienia brykieciarki do przetwarzania odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 789/14 oraz 789/15 obręb B, Gmina Miejska Turek 2024-04-04 14:10:04
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ulicy Dobrska Szosa - (artykuł stracił ważność) 2024-03-27 18:17:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/8 obręb A położonej przy ul. Młodych w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-03-11 11:41:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek informujące, że postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Warenka-Turek- Projekt Warenka" nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-05 14:44:09
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące strony postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Bloku CCGT klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie Elektrowni Adamów" o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-05 14:42:17
GIM.6220.22.2023 obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2024 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.22.2023 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku hali produkcyjno-magazynowej realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 538/4, 539/3, 539/4, 552/4, 553/3, 552/2, 553/5, 552/3 i 538/3 obręb D przy ul. Działkowej, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 12:33:44
Ogłoszenie / obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 12:13:50
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ulicy Dobrska Szosa oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 537/5, 537/7, 537/8, 538 i 539 (obręb 0003, Turek C) - (artykuł stracił ważność) 2024-02-21 09:38:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali produkcyjno-magazynowej realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 538/4, 539/3, 539/4, 553/3, 552/2, 553/5, 552/3 oraz 538/3 obręb D przy ul. Działkowej w Turku, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2024-02-21 09:33:21
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku przy ulicy Dobrska Szosa oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 537/5, 537/7, 537/8, 538 i 539 (obręb 0003, Turek C) - (artykuł stracił ważność) 2024-02-19 15:04:37
Obwieszczenie/Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2024-02-13 11:33:31
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 12:56:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek dot. rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice-Kowale Pańskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-07 11:30:27
Obwieszczenie informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek, nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie 2024-02-06 08:24:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali produkcyjno-magazynowej realizowanego na działkach 538/4, 539/3, 539/4, 552/4, 553/3, 552/2, 553/5, 552/3 oraz 538/3 obręb D przy ul. Działkowej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-01-26 07:15:51
Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 22 stycznia 2024 r. decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1460 obręb B zlokalizowanej przy budynku numer 16 położonych przy Os. Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-01-25 07:16:30
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie położonym w Turku, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 537/5, 537/7, 537/8, 538 i 539 (obręb 0003, Turek C) - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 14:27:23
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - (artykuł stracił ważność) 2024-01-08 11:17:22
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.23.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 155/5 oraz 800 obręb A położonych przy ul. Młodych w Turku - (artykuł stracił ważność) 2024-01-08 08:47:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Michalak

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 12:15