Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XLII sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XLII sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej im.”Solidarności” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu pełnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Turek w roku szkolnym 2020/2021.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny  skupu  żyta, przyjmowanej  jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Turku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2021 – 2024”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek.

20. Zapytania i interpelacje.

21. Wolne wnioski i komunikaty.

22. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Turku

(-) Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
10 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
10 lis 2021, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
10 lis 2021, godz. 13:45