Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XLIII sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej im.”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu pełnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach. 

5. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

8. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr IX/75/19  Rady  Miejskiej  Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej w Turku z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Miejskiej Turek.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

15. Zapytania i interpelacje.

16. Wolne wnioski i komunikaty.

17. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
02 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 gru 2021, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 gru 2021, godz. 12:17