Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XLIV sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu

28 grudnia 2021 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej im.”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu pełnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności  w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022 – 2032.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2022:

  1. omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
  7. głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

10. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/72/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2023 – 2025 dla Gminy Miejskiej Turek.

12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2017 – 2020” – za okres 2019 – 2020.

13. Informacja o decyzjach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

14. Zapytania i interpelacje.

15. Wolne wnioski i komunikaty.

16. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej Turku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Mariola Kadrzyńska-Siwek

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
20 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
20 gru 2021, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
28 gru 2021, godz. 09:12