Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XLVI sesja Rady Miejskiej Turku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej Turku, która odbędzie się w trybie korespondencyjnym w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej im. ”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – godz. 1400 – transmisja obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
5. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022 – 2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2022.
14. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – godz. 1430- 1530.
15. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał – godz. 1530-1700.
16. Stwierdzenie prawomocności obrad – godz. 1700 – transmisja obrad.
17. Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku w roku 2021.
20. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Turku za rok 2021.
21. Zapytania i interpelacje.
22. Wolne wnioski i komunikaty.
23. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej Turku.
 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
09 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
10 lut 2022, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
10 lut 2022, godz. 09:13