Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXIX sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XXIX sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5 (budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna)

Z uwagi na informację o zamiarze wprowadzenia kwarantanny narodowej w dniu 28 grudnia 2020 roku oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych z pandemią, tryb przeprowadzenia sesji może ulec zmianie. O wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www.bip.miastoturek.pl.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021:
a)    omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
d)    przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e)    odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
g)    głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
h)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.
12. Informacja o decyzjach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Wolne wnioski i komunikaty.
15. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
22 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
22 gru 2020, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
22 gru 2020, godz. 13:08