Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXVII sesja Rady Miejskiej Turku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej Turku, która odbędzie się w  trybie korespondencyjnym w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 800 w  sali konferencyjnej im. ”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

W porządku obrad między innymi:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  ceny  skupu żyta, przyjmowanej  jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Miejskiej Turek z organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XII/85/11  Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  nr  VII/70/07  Rady  Miejskiej Turku z  dnia  26 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca  020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.                                                          

Obrady Rady Miejskiej Turku będą transmitowane (udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej), a w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej oraz ograniczeniami życia publicznego będą się odbywały bez udziału publiczności.

                                                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

(-) Mariola Kadrzyńska-Siwek

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Data wytworzenia:
19 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
19 lis 2020, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
19 lis 2020, godz. 08:19