Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXVIII sesja Rady Miejskiej Turku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej Turku w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 1600 na wniosek Burmistrza Miasta Turku.

            Powołując się na art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam obradowanie w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zaproponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia  27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.
  3.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 2032.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

(-) Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Data wytworzenia:
14 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 gru 2020, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
15 gru 2020, godz. 11:25