Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXX sesja Rady Miejskiej Turku

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXX sesji Rady Miejskiej Turku w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5 (budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.    

7. Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie radnego Rady Miejskiej Turku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 dla Gminy Miejskiej Turek.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Turek.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku w roku 2020.

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku w roku 2020.

18. Sprawozdanie za II półrocze 2020 r. z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

19. Zapytania i interpelacje.

20. Wolne wnioski i komunikaty.

21. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
02 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
02 lut 2021, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
02 lut 2021, godz. 09:34