Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXXII sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XXXII sesja Rady Miejskiej Turku

odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 16.00

w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5

(budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna)

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu pełnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Turku za rok 2020.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Turek.

16. Przedłożenie do wiadomości Rady sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Turku za rok 2020.

17. Przedłożenie do wiadomości Rady planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Turku na rok 2021.

18. Zapytania i interpelacje.

19. Wolne wnioski i komunikaty.

20. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej Turku.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
19 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
19 mar 2021, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
19 mar 2021, godz. 08:50