Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXXIX sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej Turku

odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku o godz. 1600

w sali konferencyjnej im.”SOLIDARNOŚCI”

w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu pełnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności  w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/249/21 Rady Miejskiej Turku z dnia    24 czerwca 2021 r. w  sprawie   udzielenia   pomocy   finansowej  na  rok   2021 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Województwa Wielkopolskiego  na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie  dokumentacji  pod  nazwą:  Wstępne  Studium  Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ ”.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29  grudnia  2020 r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta Turku na lata 2021 – 2032.

11. Podjęcie uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  części  umorzonej  pożyczki  zaciągniętej
z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładu  niepieniężnego  (aportu)  w  postaci  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.

16. Sprawozdanie za I półrocze 2021 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

17. Zapytania i interpelacje.

18. Wolne wnioski i komunikaty.

19. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej Turku.

 

 

                                                                            Przewodnicząca

                                                                         Rady Miejskiej Turku

                                                                                                                                                   (-) Mariola Kadrzyńska-Siwek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
15 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
15 wrz 2021, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
15 wrz 2021, godz. 11:11