Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXXVI sesja Rady Miejskiej Turku

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej Turku  w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5 (budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 obręb 0001 Turek A.

8. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2020 rok:

a) przedstawienie raportu;

b) debata na przedstawionym raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2020 rok.

9. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2020.

a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2020,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/71/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Miejską Turek nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

17. Zapytania i interpelacje.

18. Wolne wnioski i komunikaty.

19. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 10:53

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 10:53