Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 104 / 2024

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość dofinansowania w Turku na realizację  zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2024 pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez   dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu – Profilaktyka to też muzyka – Plenerowy Koncert w Parku Miejskim” w wysokości 10 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 104 / 2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 maja 2024 r.

 

Do Urzędu Miejskiego w Turku  wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2024 pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez   dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu – Profilaktyka to też muzyka – Plenerowy Koncert w Parku Miejskim”. Uznając celowość realizacji zadań publicznych w/w ofertę zamieszczono na okres 7 dni tj. 8-16 maja br., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku.   Na podstawie art. 19a  ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r., poz. 571)  każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi do w/w oferty. Do dnia 16 maja br. nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca w/w oferty.

Zważywszy na powyższe, ostateczną decyzję o ustaleniu wysokości dofinansowania  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku należy uznać za uzasadnioną.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
05 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
05 cze 2024, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
05 cze 2024, godz. 14:56