Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 112/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) i art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku w następującym składzie:

 1. Anna Szczepocka – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
 2. Kamila Majcherek–Klimas – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
 3. Katarzyna Stojecka – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
 4. Sylwia Perlińska – przedstawiciel Burmistrza Miasta,
 5. Justyna Wawrzyniak – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie,
 6. Sławomira Kurpik – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie,
 7. Joanna Karolewska – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Poznaniu  Delegatura w Koninie,
 8. Krzysztof Franikowski – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie,
 9. Aneta Janiak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 10. Radosław Maciaszczyk – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 11. Paulina Rygiert – przedstawiciel Rady Rodziców,
 12. Joanna Filas – przedstawiciel Rady Rodziców,
 13. Elżbieta Kaczorowska – przedstawiciel Związku Zawodowego (Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Turku),
 14. Izabela Matusiak –  przedstawiciel Związku Zawodowego (Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Powiecie Tureckim),
 15. Arkadiusz Żydziak – przedstawiciel Związku Zawodowego (Komisja Międzyzakładowa Wolny Związek Zawodowy ,,Forum – Oświata” w Turku).
§ 2

Na Przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Panią Annę Szczepocką.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Stojecka

Data wytworzenia:
10 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 10:38