Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 114/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Instrukcji  obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 120.9.2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Turku  Nr 120.5.2016 z dnia 14 marca 2016r., Nr 120.18.2016  z dnia 6 grudnia 2016r., Nr 26/2017 z dnia 31stycznia 2017 r., Nr 53/2017 z dnia 21 marca 2017r., Nr 107/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 179/2017 z dnia 6 października 2017r., Nr 246/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., Nr 60/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., Nr 79/2018 z dnia 21 maja 2018r., nr 8/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., nr 89/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr 39/2021 z dnia 11 marca 2021r., nr 103/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., nr 153/2021 z dnia 28 października 2021 r., nr 182/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r., nr 14/2022 z dnia 2 lutego 2022 r., nr 132/2022 z dnia 15 września 2022 r. i nr 77/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale II Postanowienia ogólne w pkt 6 w ppkt 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Polecenia księgowania (równoważnym dokumentem jest również dokument „KOWB”, „INNY”, „LP”, „KZNB”) sporządza księgowość jednostki w celu dokonania zapisu księgowego nie wyrażającego faktu dokonania operacji gospodarczej np. w celu wystornowania błędnego zapisu, przeniesienia kosztów, otwarcia ksiąg, doksięgowania pominiętego zapisu itp.”.

 

  1. Załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

3. Załącznik nr 13 do Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom oraz samodzielnym stanowiskom Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki do Zarządzenia 114.2023 (DOCX, 20.80Kb) 2023-09-18 11:36:56 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Musidlak

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 11:36