Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 140/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 października 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  146.684.640,63 zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł do kwoty 146.832.869,60 ,

- dochody bieżące w wysokości 126.206.229,63 zł zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł do kwoty 126.354.458,60 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                       w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

801

80153

2010

256.855,12

6.645,95

250.209,17

 

zwiększa się:                                         w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

2010

460.272,00

62.473,00

522.745,00

750

75011

2100

1.043,29

114,55

1.157,84

751

75108

2010

128.232,00

6.240,00

134.472,00

852

85214

2100

8.041,00

619,87

8.660,87

852

85219

2030

182.367,00

40.320,00

222.687,00

852

85228

2010

329.000,00

6.707,12

335.707,12

855

85502

2060

56.997,43

25.500,00

82.497,43

855

85502

2100

256.000,00

12.000,00

268.000,00

855

85503

2010

3.724,62

500,38

4.225,00

 

dodaje się:                                  w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

854

85415

2100

400,00

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  12.158.305,70 zł zwiększa się o kwotę 94.774,55 zł do kwoty 12.253.080,25 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 158.751.507,83 zł zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł do kwoty 158.899.736,80 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 127.293.991,83 zł zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł do kwoty 127.442.220,84 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                         w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60016

4270

215.555,00

4.000,00

211.555,00

700

70007

4300

1.053.470,00

6.350,00

1.047.120,00

750

75085

4110

190.000,00

2.500,00

187.500,00

750

75085

4260

38.000,00

5.000,00

33.000,00

750

75085

4280

2.500,00

1.000,00

1.500,00

754

75421

4210

1.000,00

240,00

760,00

758

75818

4810

740.480,00

20.000,00

720.480,00

801

80101

3020

252.644,00

30.000,00

222.644,00

801

80101

4040

178.141,00

2.544,00

175.597,00

801

80101

4110

2.925.400,68

110.000,00

2.815.400,68

801

80101

4120

334.057,68

52.000,00

282.057,68

801

80101

4170

90.000,00

10.000,00

80.000,00

801

80101

4210

181.500,00

10.000,00

171.500,00

801

80101

4240

75.000,00

10.000,00

65.000,00

801

80101

4410

9.000,00

2.000,00

7.000,00

801

80101

4430

26.000,00

1.671,00

24.329,00

801

80101

4700

3.000,00

1.000,00

2.000,00

801

80101

4710

63.566,36

13.000,00

50.566,36

801

80101

4800

1.019.242,00

9.420,00

1.009.822,00

801

80104

4270

74.000,00

2.000,00

72.000,00

801

80104

4360

17.500,00

1.800,00

15.700,00

801

80104

4710

11.284,38

1.200,00

10.084,38

801

80104

4740

262.364,00

1.159,00

261.205,00

801

80107

4110

166.101,32

23.000,00

143.101,32

801

80107

4120

21.170,33

5.000,00

16.170,33

801

80107

4260

85.000,00

24.000,00

61.000,00

801

80107

4270

2.000,00

300,00

1.700,00

801

80107

4300

3.500,00

500,00

3.000,00

801

80107

4710

3.017,72

1.000,00

2.017,72

801

80107

4790

868.502,00

40.000,00

828.502,00

801

80107

4800

56.903,00

660,00

56.243,00

801

80146

4410

9.002,00

802,00

8.200,00

801

80148

4010

1.112.800,00

42.000,00

1.070.800,00

801

80148

4040

72.800,00

900,00

71.900,00

801

80148

4110

218.000,00

36.500,00

181.500,00

801

80148

4120

31.000,00

10.000,00

21.000,00

801

80148

4710

3.000,00

100,00

2.900,00

801

80148

4740

48.442,00

168,00

48.274,00

801

80149

3020

1.300,00

206,00

1.094,00

801

80149

4110

134.184,99

17.000,00

117.184,99

801

80149

4710

2.084,88

200,00

1.884,88

801

80150

4110

261.235,57

8.000,00

253.235,57

801

80150

4790

1.421.495,00

14.500,00

1.406.995,00

801

80153

2830

5.210,63

3.094,78

2.115,85

801

80153

4240

249.101,41

3.485,36

245.616,05

801

80153

4010

2.170,00

56,00

2.114,00

801

80153

4110

373,08

9.81

363,27

852

85203

4170

12.000,00

100.00

11.900,00

852

85203

4220

47.662,00

6.400,00

41.262,00

852

85203

4260

28.000,00

5.000,00

23.000,00

852

85203

4300

26.000,00

6.000,00

20.000,00

852

85203

4360

2.850,00

1.950,00

900,00

852

85203

4430

3.700,00

1.000,00

2.700,00

852

85203

4710

1.489,00

1.489,00

0,00

852

85205

4210

1.000,00

600,00

400,00

852

85214

4300

15.000,00

4.400,00

10.600,00

852

85219

4170

58.000,00

3.000,00

55.000,00

852

85295

4110

8.348,00

248,00

8.100,00

852

85295

4170

30.360,00

1.420,00

28.940,00

855

85516

4170

8.000,00

1.300,00

6.700,00

921

92105

4260

500,00

500,00

0,00

 

zwiększa się:                                               w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60017

4270

90.000,00

4.000,00

94.000,00

700

70007

4270

2.767.520,64

6.350,00

2.773.870,64

750

75011

4010

269.615,00

52.220,00

321.835,00

750

75011

4110

53.050,00

8.974,00

62.024,00

750

75011

4120

7.562,00

1.279,00

8.841,00

750

75011

4740

1.043,29

114,55

1.157,84

750

75023

4010

7.744.000,00

1.000,00

7.745.000,00

750

75023

4110

1.299.000,00

1.000,00

1.300.000,00

750

75023

4120

160.000,00

500,00

160.500,00

750

75085

4300

58.000,00

5.000,00

63.000,00

750

75085

4410

3.000,00

1.000,00

4.000,00

751

75108

3030

82.200,00

6.240,00

88.440,00

754

75412

3030

25.212,00

240,00

25.452,00

801

80101

4010

2.536.221,00

19.000,00

2.555.221,00

801

80101

4360

34.600,00

2.000,00

36.600,00

801

80101

4790

12.543.596,14

50.201,00

12.593.797,14

801

80104

3020

84.000,00

5.800,00

89.800,00

801

80104

4010

3.638.789,00

228.906,00

3.867.695,00

801

80104

4110

1.435.216,18

119.594,00

1.554.810,18

801

80104

4120

150.936,16

2.000,00

152.936,16

801

80104

4140

3.500,00

500,00

4.000,00

801

80104

4260

568.453,00

17.000,00

585.453,00

801

80104

4300

90.027,00

4.000,00

94.027,00

801

80104

4860

5.302,00

1.159,00

6.461,00

801

80146

4700

79.774,00

802,00

80.576,00

801

80148

3020

20.000,00

1.500,00

21.500,00

801

80148

4370

252,00

168,00

420,00

801

80149

4120

18.080,51

500,00

18.580,51

801

80149

4790

603.140,00

29.500,00

632.640,00

801

80195

4300

67.800,00

20.000,00

87.800,00

852

85203

4010

355.700,00

17.600,00

373.300,00

852

85203

4110

69.705,00

2.410,00

72.115,00

852

85203

4120

9.899,00

429,00

10.328,00

852

85203

4210

12.200,00

1.500,00

13.700,00

852

85214

3290

8.041,00

619,87

8.660,87

852

85219

4010

1.444.475,00

40.320,00

1.484.795,00

852

85219

4270

7.500,00

3.000,00

10.500,00

852

85228

3020

2.000,00

500,00

2.500,00

852

85228

4010

1.185.026,00

3.857,12

1.188.883,12

852

85228

4120

25.300,00

1.550,00

26.850,00

852

85228

4410

3.210,00

800,00

4.010,00

852

85295

4300

18.172,00

6.068,00

24.240,00

855

85502

3110

9.027.949,43

25.500,00

9.053.449,43

855

85502

3290

248.320,00

11.640,00

259.960,00

855

85502

4740

6.430,00

300,00

6.730,00

855

85502

4850

1.250,00

60,00

1.310,00

855

85503

4010

3.110,00

420,00

3.530,00

855

85503

4110

538,62

69,38

608,00

855

85503

4120

76,00

11,00

87,00

855

85516

4700

1.030,00

1.300,00

2.330,00

921

92105

4300

17.500,00

500,00

18.000,00

 

dodaje się:                                    w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

852

85205

4700

600,00

854

85415

3290

400,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.158.305,70 zł zwiększa się o kwotę 94.774,55 zł do kwoty 12.253.080,25 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 3.382.857,14 zł  zwiększa się o kwotę 13.134,42 zł do kwoty 3.395.991,56 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.382.857,14 zł zwiększa się o kwotę 13.134,42 zł  do kwoty 3.395.991,56 zł;

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 140/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 października 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 62.473,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na  sfinansowanie zadań wynikających o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu  administracji publicznej, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

- o kwotę 114,55 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

- o kwotę 6.240,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 6.645,95 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 619,87 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 40.320,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem  na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 6.707,12 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.  

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 25.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na  realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

 - o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 500,38 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 148.228,97 zł, w tym:
W dziale 600 – Transport i łączność
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 6.350,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na remonty komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 62.473,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na  realizację zadań wynikających  o aktach stanu cywilnego, ustawy  o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu  administracji publicznej.

- o kwotę 114,55 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

 - o kwotę 6.240,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 240,00 zł zwiększa się zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu, należnego ratownikom OSP Turek za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających oraz szkoleniach.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- o kwotę 240,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na opracowanie analizy wydatków oświatowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 6.645,95 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu – 3.551,17 zł oraz dotację dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.094,78 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostałą działalność

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na opracowanie analizy wydatków oświatowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- o kwotę 600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników, realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 4.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych MOPS.

- o kwotę 619,87 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem remont samochodu służbowego.

- o kwotę 40.320,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa,   zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną  w środowisku w roku 2023.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 6.707,12 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 4.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na transport opału dla podopiecznych MOPS oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją programu Klub Seniora+.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się wydatki w wysokości 400,00 zł, tj. w wysokości  środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 25.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na  realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- o kwotę 12.000,00 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 500,38 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją świąt państwowych.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 140.2023 (XLS, 66.00Kb) 2023-12-04 13:26:34 1
Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 140.2023 (XLS, 48.00Kb) 2023-12-04 13:26:34 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
04 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 gru 2023, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 gru 2023, godz. 13:26