Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie  Nr 149/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024–2036.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.230 ust.1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024–2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Turku oraz przekazaniu w formie dokumentu elektronicznego  Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 149/23
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 15.11.2023 r.

Burmistrz Miasta Turku przedkłada Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036. Zgodnie z art. 230 ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 przekazywany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w formie dokumentu elektronicznego. Dokument ten jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie nr 149.2023 z załącznikami (PDF, 5.00Mb) 2023-11-16 11:13:39 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Dziamara

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 11:13